• Citeg advies
  inrichting openbare buitenruimten
  Gedegen technisch, financieel en groenadvies
  Groenadvies
  Civiele
  techniek

  kostenramingen
  en
  RAW-bestekken

 • RAW-bestek
  Pleinen | Parken | Woonwijken | Daktuinen | Binnenplaatsen | Stations
  Van voorbereiding tot uitvoering
  De schakel tussen opdrachtgever, architect en aannemer
 • NLCS
  Citeg komt naar u toe
  Werken bij u op locatie

Producten & Diensten

Inventarisatie en inmetingen

Een heldere uitgangspositie is de basis voor een geslaagd project. Citeg verzorgt nauwkeurige inventarisaties en inmetingen van het terrein op basis van het rijksdriehoeksstelsel.

Kostenramingen

Voor inzicht in de verschillende kostencomponenten binnen het project stelt Citeg verschillende kostenramingen op, waaronder SSK-ramingen, budgetramingen en globale kostenramingen.

AutoCAD-tekeningen

De technische uitwerking werken wij uit in AutoCAD-tekeningen. Onder andere uitvoeringstekeningen, detail- en profieltekeningen en kabels- en leidingentekeningen behoren tot de mogelijkheden.

Bestekken en werkomschrijvingen

Als basis voor het contract met de aannemer stelt Citeg gedetailleerde RAW-bestekken met de daarbij behorende besteksbegrotingen op. Voor kleine projecten zijn werkomschrijvingen mogelijk.

Aanbestedingen

Een aanbesteding is een complex proces met veel procedures en richtlijnen. Citeg begeleidt u graag bij de aanbestedingsprocedure, zodat u de gunning verleent aan de juiste aannemer voor het project.

Toezicht en directievoering

Om te controleren of de aannemer het project conform het RAW-bestek en de gemaakte afspraken uitvoert, kunnen wij het toezicht houden en de directievoering voor u verzorgen.

Projectmanagement

Voor het gehele project kunnen wij het projectmanagement voor u verzorgen. Het doel hierbij is u zoveel mogelijk werk uit handen nemen.

Lees meer

Citeg landelijk advies bureau

Werken op locatie

Tijdens het project kan Citeg een of meerdere dagen per week bij u op locatie komen werken. Korte lijnen voor een soepele samenwerking en een efficiënte voortgang.

Lees meer

Over ons

Citeg in het kort

Citeg is een landelijk werkend adviesbureau voor technisch, financieel en groenadvies over de (her)inrichting van vrijwel alle denkbare openbare buitenruimten. Wij zijn de schakel in het proces van idee tot uitvoering. Allround inzetbaar met als specialiteit het gedetailleerd uitwerken van AutoCAD-tekeningen en RAW-bestekken.

Lees meer

Meer weten? Contact

Citeg

Project Hartekamp Groep

Werken aan een goed leven

De Hartekamp Groep heeft in Heemstede nieuwe woningen laten bouwen voor hun cliënten met een beperking. Voor het terrein rondom de woningen is Citeg gevraagd de gemaakte ontwerpen technisch en financieel uit te werken. Voor dit project hebben wij AutoCad-tekeningen uitgewerkt, een RAW-bestek opgesteld, de aanbesteding en de directievoering verzorgd.

Lees meer
Raw-bestekken

Bank

Van Massaranduba hout
NLCS

Kasteeltuin

Met Cortenstalen opsluitingen
nota van inlichtingen

Daktuin

Aanbrengen waterreservoirplaten
Directie voering

Beplanting

Onderhoud grassen